ΠΑΓΚΡΕΑΣ

ΠΑΓΚΡΕΑΣ

Το πάγκρεας είναι όργανο του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και έρχεται σε άμεση γειτνίαση με την σπονδυλική στήλη, την πυλαία φλέβα και την αορτή προς τα πίσω, το στόμαχο προς τα εμπρός και προς τα πλάγια με το 12κτυλο και το σπλήνα. Η αιμάτωσή του προέρχεται από τις παγκρεατο12κτυλικές αρτηρίες καθώς και από κλάδους της σπληνικής αρτηρίας. Χωρίζεται σε τμήματα, τα οποία ονομάζονται κεφαλή, αγκιστροειδής απόφυση, αυχένας, σώμα και ουρά που έρχεται σε άμεση σχέση με τις πύλες του σπληνός. Περισσότερα...

© 2013 Δρ. Κωνσταντίνος Α. Κούρτης - Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών