ΜΑΣΤΟΣ

ΜΑΣΤΟΣ

Οι δυο μαστοί εντοπίζονται στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα και έχουν συνήθως ημισφαιρικό σχήμα. Μια προσεκβολή του μαστού εμφανίζεται σε πολλές γυναίκες με κατεύθυνση προς τη μασχάλη και ονομάζεται ουρά του Spence. Ο μαστός αποτελείται από: 1) το μαζικό αδένα, που είναι το κυρίαρχο στοιχείο και περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα λίπους, 2) τα λόβια, όπου παράγεται το γάλα και 3) τους εκφορητικούς πόρους, για τη μεταφορά του γάλακτος στη θηλή του μαστού. Επίσης ο μαστός περιλαμβάνει αγγεία, νεύρα και συνδετικό ιστό, που έχει κυρίως στηρικτικό ρόλο. Ο μαστός στην οπίσθια επιφάνειά του έρχεται σε άμεση επαφή με το μείζονα θωρακικό μυ, ο οποίος καλύπτει το θώρακα. Περισσότερα...

© 2013 Δρ. Κωνσταντίνος Α. Κούρτης - Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών