ΚΗΛΕΣ

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

Ως βουβωνοκήλη ορίζουμε την έξοδο ή προβολή ενδοκοιλιακού στοιχείου (πχ σπλάγχνο ή μείζον επίπλουν) διαμέσου ευένδοτου σημείου του κοιλιακού τοιχώματος, πρακτικά μιας οπής που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να υπήρχε, στην ανατομική θέση της βουβωνικής χώρας. Πολλές φορές, η έξοδος του σπλάγχνου συμπαρασύρει και το περιτόναιο (ο εσωτερικός χιτώνας του κοιλιακού τοιχώματος) το οποίο αποτελεί το σάκο της κήλης. Το σημείο του κοιλιακού τοιχώματος μέσω του οποίου προβάλλει η βουβωνοκήλη, ονομάζεται αυχένας της βουβωνοκήλης. Οι βουβωνοκήλες αποτελούν το 75-80% του συνόλου των κηλών στον άνθρωπο και είναι πιο συχνές στους άνδρες. Περισσότερα...

ΜΗΡΟΚΗΛΗ

Πρόκειται για μορφή κήλης κατά την οποία, το προπίπτον σπλάχνο, συνήθως το λεπτό έντερο, προβάλλει διαμέσου το μηριαίου δακτυλίου. Οι μηροκήλες αποτελούν το 5% του συνόλου των κηλών και είναι συχνότερες στις γυναίκες. Περισσότερα...

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

Ως ομφαλοκήλη ορίζεται η πρόπτωση, έξοδος δηλαδή ενός σπλάχνου διαμέσου του ομφαλικού δακτυλίου. Με την έννοια αυτή πραγματική ομφαλοκήλη μπορεί να υπάρξει μόνο στα νεογνά, λόγω συγγενούς ελλέιμματος. Αντίθετα στους ενήλικες, υπάρχει η λεγόμενη παραομφαλοκήλη, όπου το προπίπτον σπλάχνο εξέρχεται πησίον του ομφαλικού δακτυλίου. Εντούτοις, έχει επικρατήσει ο όρος ομφαλοκήλη για όλες τις ηλικίες. Περισσότερα...

ΜΕΤΑΓΧΕΙΡΙΚΗ ΚΗΛΗ

Οι μετεγχειρητικές κήλες δημιουργούνται πάνω σε έδαφος παλαιότερων επεμβάσεων στην κοιλιά και οφείλονται στην αποδυνάμωση του κοιλιακού τοιχώματος, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης ουλώδους ιστού στη θέση των φυσιολογικών ιστών που αποτελούν το κοιλιακό τοίχωμα. Περισσότερα...

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ

Πρόκειται γα εσωτερική μορφή κήλης κατά την οποία μέρος ή ολόκληρο ενδοκοιλιακό σπλάχνο (συνήθως ο στόμαχος) προβάλλει διαμέσου του οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος, στη θωρακική κοιλότητα. Αποτελούν σύνηθες φαινόμενο αφού υπολογίζεται ότι το 15% του γενικού πληθυσμού πάσχει από διαφραγματοκήλη, αλλά μόνο μια μικρή μερίδα αυτών εμφανίζει συμπτωματολογία. Περισσότερα...

© 2013 Δρ. Κωνσταντίνος Α. Κούρτης - Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών