ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΙΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΛΙΤΙΔΑ

ΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

© 2013 Δρ. Κωνσταντίνος Α. Κούρτης - Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών