ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΕΣ

ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΕΣ

Ως πολυπεκτομή ορίζουμε την αφαίρεση πολύποδα από τη βάση του, ενός μορφώματος δηλαδή που αναπτύσσεται στον αυλό ενός κοίλου σπλάχνου. Η διάγνωση των πολυπόδων γίνεται με τη βοήθεια ενδοσκοπικών μεθόδων, όπως η γαστροσκόπηση, η σιγμοειδοσκόπηση και η ολική κολονοσκόπηση. Την αφαίρεση του πολύποδα ακολουθεί η ιστολογική εξέτασή του, προς αποκλεισμό ή επιβεβαίωση μιας κακοήθους βλάβης. Πάντα κατά την εξέταση του πολύποδα ελέγχεται αν έχει εξαιρεθεί πλήρως καθώς και το βάθος διήθησής του, παράγοντες που καθορίζουν την περαιτέρω θεραπευτική στρατηγική μας. Περισσότερα...

© 2013 Δρ. Κωνσταντίνος Α. Κούρτης - Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών