ΒΙΟΨΙΕΣ

ΒΙΟΨΙΕΣ

Ως βιοψία ορίζεται η αφαίρεση ενός μορφώματος εξωτερικού ή εσωτερικού, το οποίο αποστέλλεται προς ιστολογική εξέταση προς επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Οι βιοψίες αποτελούν ένα σύνηθες και καθημερινό κομμάτι της δουλειάς ενός χειρουργού και οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να τις πραγματοποιήσει ποικίλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εντόπιση του ύποπτου μορφώματος. Περισσότερα...

© 2013 Δρ. Κωνσταντίνος Α. Κούρτης - Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών