ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ

Αποτελεί μια από τις βασικότερες εξετάσεις για τη μελέτη του παχέος εντέρου για τυχόν μορφολογικές ανωμαλίες οι οποίες είναι ορατές από την πλευρά του βλεννογόνου, της εσώτερης δηλαδή στοιβάδας του τοιχώματος του παχέος εντέρου. (πολύποδες, καρκινικές βλάβες, εκκολπώματα, αγγειοδυσπλασίες, φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου) Πραγματοποιείται με την εισαγωγή ειδικού οργάνου από τον πρωκτό, το οποίο προωθείται κατά μήκος του αυλού του εντέρου και φθάνει μέχρι και τη συμβολή του παχέος εντέρου με το λεπτό έντερο. (ειλεοτυφλική συμβολή) Μερικές φορές για ανατομικούς λόγους ή λόγω δυσανεξίας του ασθενούς ή όταν ο εξεταστής το κρίνει απαραίτητο, η ενδοσκόπηση μπορεί να μην ολοκληρωθεί και να περιοριστεί στη μελέτη του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου μόνο (ορθό και σιγμοειδές) Στην περίπτωση αυτή, η εξέταση ονομάζεται ορθοσιγμοειδοσκόπηση. Περισσότερα...

© 2013 Δρ. Κωνσταντίνος Α. Κούρτης - Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών