ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Ο οισοφάγος αποτελεί τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα και συνδέει το στοματοφάρυγγα με το στόμαχο, βοηθώντας στο πέρασμα των τροφών. Έχει σχήμα σωλήνα και συνολικό μήκος 25 εκ. Χωρίζεται σε 3 τμήματα, το τραχηλικό, το ενδοθωρακικό, που είναι και το μεγαλύτερο και το ενδοκοιλιακό. Το τοίχωμα του οισοφάγου αποτελείται από τους εξής χιτώνες: βλεννογόνος, υποβλεννογόνος και μυϊκός χιτώνας. Η αιμάτωση του οισοφάγου προέρχεται από πολλούς αρτηριακούς κλάδους, οι οποίοι αρδεύουν συγκεκριμένο τμήμα του οργάνου, ανάλογα με τη θέση του και για το λόγο αυτό πολλές αρτηρίες δίνουν τελικούς κλάδους που παρέχουν αιμάτωση στις 3 μοίρες του οισοφάγου. Σημαντική είναι και η σχέση του οργάνου με τα πνευμονογαστρικά νεύρα, καθώς το αριστερό πνευμονογαστρικό νεύρο πορεύεται μπροστά από τον οισοφάγο και το δεξιό πίσω από αυτόν. Στο ανώτερο τμήμα του, ο οισοφάγος γειτνιάζει με την τραχεία, που πορεύεται μπροστά από αυτόν, ενώ ακριβώς πίσω από τον οισοφάγο κατέρχεται η αορτή. Περισσότερα...

ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο, ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας δεν κλείνει επαρκώς (διαταραγμένη λειτουργικότητα) με αποτέλεσμα το περιεχόμενο του στομάχου (όξινο περιεχόμενο) να παλινδρομεί στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου, προκαλώντας συμπτώματα, όπως οπισθοστερνικό καύσου και έντονο πόνο. Όταν το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συχνό και παρατηρείται πάνω από 2 φορές την εβδομάδα, τότε ονομάζεται γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος.(ΓΟΠΝ) Περισσότερα...

© 2013 Δρ. Κωνσταντίνος Α. Κούρτης - Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών